О Удружењу

 

Извод из Статута:


Члан 3.

Удружење је независна, нестраначка, непрофитна, невладина организација чији је циљ:


Члан 4.

 

Назив Удружења је: Удружење "Херцеговац".

Сједиште Удружења је у Требињу, улица Краља Петра Првог Ослободиоца бр. 46.


Члан 5.

 

Удружење може оснивати клубове, секције, комисије, групе и друге облике организовања у складу са потребама и интересима Удружења и његових чланова.