Како постати члан?

 

Извод из Статута:


Члан 10.

 

Члан Удружења може бити сваки пунољетан грађанин који живи или је рођен у Херцеговини или чији су коријени херцеговачки, без обзира гдје живи и ради, и свако ко се осјећа Херцеговцем или су му блиске духовне и моралне вриједности Херцеговине, а жели да их подржава, његује и шири, ако је својим досадашњим поштеним и стваралачким радом доказао своје способности и могућности, и резултатима рада у привреди, науци, умјетности, спорту, и другим областима доказао своје вриједности.

 


Члан 11.

 

Чланство у Удружењу је добровољно.

 

Члан 12.

 

Чланом Удружења се постаје на писмено образложен приједлог најмање двојице чланова Удружења, након положене заклетве и потписивања приступнице. Члан Удружења је дужан да напише и своју биографију. О коначном пријему у Удружење одлучује Комисија за пријем и разрјешење чланова.

 

Члан 13.

 

Комисија за пријем и разрјешење чланова оцјењује да ли предложени кандидат испуњава услове за пријем у Удружење. Комисија за пријем и разрјешење чланова ће утврдити текст заклетве.